ViaFinancieel houdt uw financiële administratie op orde
ViaFinancieel houdt uw financiële administratie op orde
ViaFinancieel houdt uw financiële administratie op orde
ViaFinancieel houdt uw financiële administratie op orde

Volgens de Nederlandse wet is iedereen die bij de belastingdienst is aangemerkt als ondernemer verplicht een boekhouding bij te houden. Met alleen een inschrijving bij de Kamer van koophandel bent u nog géén ondernemer! Dit wordt alleen door de belastingdienst bepaald. De boekhouding moet duidelijk en in zichtbaar zijn, zodat de belastingdienst dit desgewenst makkelijk kan controleren. In de boekhouding moeten in ieder geval de debiteuren, crediteuren, de ontvangen BTW en de terug te vorderen BTW, de zogenaamde 'voorbelasting' verwerkt zijn. Wanneer u zowel zaken met cash geld doet als via elektronische betaalmiddelen, dan moeten al deze transacties in te zien zijn.

Belastingaangiften

Uw administratie vormt de basis van uw belastingaangiften. Als uw administratie niet volledig is en niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als u uw administratie niet lang genoeg bewaart, kan dat vervelende gevolgen hebben. Als u geen duidelijke overzichten hebt van uw aan- en verkopen, zult u uw aangifte omzetbelasting niet kunnen invullen. En zonder een goede administratie kunt u geen aanspraak maken op voordelige regelingen, zoals de kleineondernemersregeling voor de btw.

Ook hier kan Viafinancieel u behulpzaam bij zijn en de belastingaangiftes voor u verzorgen.