ViaFinancieel houdt uw financiële administratie op orde
ViaFinancieel houdt uw financiële administratie op orde
ViaFinancieel houdt uw financiële administratie op orde
ViaFinancieel houdt uw financiële administratie op orde

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom ondersteunt het kabinet (zelfstandig) ondernemers met tijdelijke financiële regelingen. De steun heeft als doel dat Nederland zich kan aanpassen aan een veranderde samenleving en economie. De regelingen zijn in twee noodpakketten gepresenteerd op 17 maart en 20 mei 2020. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen

Vanaf 1 januari 2020: WAB

Op 1 januari 2020 treedt een nieuwe wet in werking dat het huidige arbeidsrecht aanpast; de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Met deze invoering wil het kabinet werkgevers stimuleren werknemers sneller in vaste dienst te nemen. Ook wil het kabinet hiermee flexibel werk beter reguleren.

Rentemiddeling wordt financieel aantrekkelijker

Banken moeten per 1 juli hun hypotheekvoorwaarden aanpassen zodat ze geen financieel voordeel meer halen uit rentemiddeling. Dit betekent dat het naar beneden bijstellen van je hypotheekrente naar het huidige, lage renteniveau financieel voordeliger wordt

Restwaarde bepalen bij overname smartphone

Werknemers moeten een door uw organisatie ter beschikking gestelde smartphone of tablet bij vertrek inleveren. Wil een werknemer de zakelijke apparatuur toch houden, dan moet hij de restwaarde ervan betalen. Die restwaarde is de waarde in het economisch verkeer op het moment van uitdiensttreding. De werkgever moet deze waarde zelf vaststellen, bijvoorbeeld door op veilingsites als Marktplaats, Ebay of Speurders.nl te zoeken naar de prijs van vergelijkbare apparaten en daar een gemiddelde van te nemen. Dit gemiddelde moet de werkgever bij het loon van de werknemer tellen en normaal belasten. Het is ook toegestaan om de restwaarde in de vrije ruimte van de werkkostenregeling onder te brengen.